Stadsmuseum Grave

Het Stadsmuseum Grave vindt zijn oorsprong in de privé-collectie van de Graafse amateurarcheoloog Martien Koolen. In de loop der tijd was de door hem opgegraven verzameling archeologische voorwerpen te groot geworden om in zijn eigen huis te kunnen bergen.
Begin 1977 ging hij daarom met hulp van andere Gravenaren op zoek naar een alternatieve ruimte. Inmiddels zit het Stadsmuseum Grave sinds 2006  gevestigd in de noordelijke vleugel van de Hampoort. Dit indrukwekkende poortgebouw was tot in de tweede helft van de 19de eeuw onderdeel van de omwalling van de stad Grave. Een prachtig decor voor een prachtig museum!

Het Stadhuis 1977 - 1980 

Tijdens zijn zoektocht kwam Koolen uit bij de gemeente Grave. Zij bleken het deel van het oude stadhuis, waar voorheen het streekarchief gevestigd was, ter beschikking te willen stellen.
Samen met de leden van de inmiddels opgerichte Stichting "Graeft Voort" werd van deze ruimte eind 1977 een tentoonstellingsruimte gemaakt en ontstond zodoende het begin van het Stadsmuseum Grave. 

Museumramp 
In 1979 voltrok zich een museale ramp toen een verwarde man een groot deel van de collectie vernielde. een enorme tegenslag. In de periode daarna werd met behulp van de Graafse bevolking een nieuwe collectie opgebouwd, die vanaf dat moment niet alleen archeologische voorwerpen maar ook veel (stads)plattegronden, andere prenten en voorwerpen bevat.

Achter de kerk 1980 - 2002 
Zoals dat doorgaans met verzamelingen gaat bleef ook die van het Stadsmuseum Grave groeien.
Nieuwe voorwerpen werden verkregen door schenking of aankoop. De ruimte in het stadhuis werd te klein en weer moest worden gezocht naar een geschikte locatie. 
Die werd in 1980 gevonden in een deel van de St.Elisabethskerk, toegankelijk via een nauw straatje dat heel toepasselijk 'Achter de kerk' heet. 
Hier was het museum ruim twintig jaar lang gevestigd.

Lomberdstraat 2002 - 2006 
Na de samenvoeging van de parochies van de St.Elisabethskerk en de Hemelvaartskerk werd die laatste kerk afgestoten. Dat veroorzaakte ruimtegebrek in de St.Elisabethskerk, waardoor het Stadsmuseum Grave moest vertrekken. 
Het Graafs Museum vond toen (december 2002) een nieuw onderdak in de Lomberdstraat, in een voormalige atelier. Een nadeel van dit historische pand was dat zij in een smal straatje was gelegen en daardoor weinig in het oog sprong. Daarnaast was het museum moeilijk toegankelijk voor mindervaliden. En wederom keek men uit naar een geschikte locatie.

Hampoort 2006 - 2010 
In de loop van 2006 is de noordelijke vleugel van de Hampoort intern ingrijpend verbouwd van woning tot museum. Een en ander heeft plaats gevonden volgens ontwerp en onder leiding van H.J.L. Peters, architect BNA te Gassel, welke als bestuurslid van de Stichting "Graeft Voort" deze verbouwing in opdracht van de gemeente Grave heeft uitgevoerd. 
Vervolgens is op 31 maart 2006 een al vele jaren gekoesterde wens in vervulling gegaan en vestigde het Stadsmuseum Grave zich in De Hampoort. In dit prachtige monumentale pand komen de tentoongestelde voorwerpen nu beter dan ooit tot hun recht. De zoektocht kan eindelijk na deccenia worden stopgezet.

 In 2018 gaan er opnieuw verbouwingen plaatsvinden. Actueel nieuws vindt u in de agenda en op Stadsmuseum Grave.
Stadsmuseum GraveStadsmuseum GraveStadsmuseum GraveStadsmuseum Grave