De Bagijnenkerk

De kerk ligt verborgen tussen de stadsuitbreidingen in het centrum van Grave. Het is een 15e eeuws  gotisch bouwwerk met een krakteristieke uitgemetselde traptoren.

Historische plek
Het kerkgebouw van de protestantse gemeente ligt op een oude, historische plek van Grave, namelijk het oude Bagijnenhof. Er kwamen al Bagijnen naar Grave kort voor het einde van de 13e eeuw. Deze Bagijnen hebben mogelijk gewerkt voor het er tegenover gelegen Heilige Geesthuis, en het  gesticht St. Catharina Gasthuis in 1290 door Jan van Cuyck opgericht voor 'kranke en ellendige inwoners van de stad Grave.'  

Bijzondere architectuur
Het bakstenen bouwwerk bestaat uit een schip met een driezijdige koorsluiting, alles laatgotiek; het oorspronkelijke gewelf is nu vervangen door een stucplafond. Pittoresk is de veelhoekige uitgemetselde traptoren op de noordwesthoek van de kerk. De eikenhouten preekstoel en drie fraaie koperen kaarsenkronen dateren uit de tweede helft van de 17e eeuw.

Restauraties
De kerk werd in de jaren 1844-1846 grondig gerestaureerd. Er werd een nieuw plafond aangebracht en de houten ramen werden door ijzeren vervangen. Onder het orgel kreeg de consistoriekamer een plaats. Onder toezicht van Monumentenzorg vond in de periode van 1965-1968 een nieuwe restauratie plaats. Oude bouwresten werden zichtbaar gemaakt en alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De in 1844 gebouwde consistoriekamer werd nu verplaatst naar een zijzaal.

De BagijnenkerkDe BagijnenkerkDe Bagijnenkerk