Historische vestingstad Grave

Grave is de meest belegerde vestingstad van Nederland. De sporen van de veldslagen die zijn gevoerd in en rond Grave, maar ook hoe de bewoners van de stad zich verweerden tegen de vijandelijke legers, zijn nog steeds zichtbaar in de historische binnenstad van Grave.

Leest u mee hoe Grave van fortificatie tot indrukwekkende stad uit is gegroeid?
Het begon in de veertiende eeuw, toen waren er rond Grave al muren en poorten gebouwd. In de loop der eeuwen groeiden uit dit prille begin een imposante vesting. Deze bood veiligheid, maar sloot de stad ook op. Uitbreidingen waren met de stenen omheining zo goed als onmogelijk geworden.

In de zestiende eeuw werd de vesting nog eens verbeterd met stevige wallen, diepe grachten en hoge geschutstorens en kwamen er kunstmatige eilanden (ravelijnen) in de grachten om de vijanden te weren.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden die eilanden uitgebreid tot bastions en werden er hoornwerken aangelegd volgens het Oud-Nederlands stelsel. Na het beleg van 1674 werd de vesting totaal vernieuwd volgens het Nieuw-Nederlands stelsel. Dat betekende drie grote bastions die de namen Oranje, Kasteele en Hartenaas meekregen. Voor de bastions imposante ravelijnen en twee halfbastions aan de Maas, deze kregen de namen Blauwkop en Bekaf mee. De drie poorten die Grave kenden; Ham-, Brug- en Maaspoort, werden ook vernieuwd. 

In de achttiende eeuw kwamen er barakken voor de soldaten. Deze werden in de negentiende eeuw verbeterd en uitgebreid met een bomvrije kazerne en een kazerne annex garnizoensziekenhuis. Dit alles wordt ontmanteld nadat in 1874 bij wet was geregeld dat de vestingen in Nederland moesten verdwijnen.

Ondanks de vele gevechten en belegeringen die Grave heeft moeten doorstaan is er veel bewaard gebleven. Inwoners van Grave zijn terecht trots op de rijke historie en de overlevingskracht van hun voorouders. Het is niet voor niets dat u, na veel herstelwerkzaamheden, de eerste contouren van de oude vesting ziet herrijzen!