Het Arsenaal

Het Arsenaal

Van Kasteel naar Arsenaal
Het Arsenaal heeft een lange geschiedenis.
Het staat op de plaats waar vanaf de 13e eeuw het Kasteel van Grave stond. Bij het moderniseren van de vestingwerken in 1688 is dit kasteel gesloopt. Alleen de hoofdpoort bleef staan en werd gebruikt als kruitopslagplaats.
Het is eerst in gebruik geweest als ’s Lands Magazijn’, ook wel ‘Arsenaal’. In 1818 verscheen er elders in de stad een klein arsenaal waardoor het arsenaal ‘Groot Arsenaal’ werd genoemd. Na de ontmanteling van de vestingwerken is het arsenaal in gebruik geweest als Rijks Psychiatrische Inrichting (1898 – 1973), gevangenis (1973-1993) en als tijdelijk verblijf van de jeugdgevangenis Hunerberg (1993-1996). Het Arsenaal bestaat uit Kazematten (militair bouwwerk gebruikt als verdedigingsbolwerk) , een kapel (voorheen poortgebouw en kruitmagazijn) en het hoofdgebouw. 
 

Foto Het ArsenaalFoto Het ArsenaalFoto Het ArsenaalFoto Het ArsenaalFoto Het Arsenaal
Het Arsenaal
Sint Jorisstraat 32
5361 HC, Grave