Brug, stuw & sluizen

Brug, stuw & sluizen

De brug
De brug werd gebouwd in 1929. De brug heeft 9 overspanningen en is in totaal 515 meter lang. Het vakwerk aan de binnenzijde van de brug is geschilderd in een kleurschema, verlopend van rood aan de Brabantse zijde naar groen aan de Gelderse zijde. Hierdoor lijkt het voor de weggebruiker alsof er een regenboog ontstaat tussen Gelderland en Brabant.

De stuw
De stuw is gebouwd in de rivier de Maas. De stuw, die in 1929 samen met de eerste sluis gereed kwam, is uniek in Nederland, omdat die één geheel vormt met de erboven gelegen verkeersbrug. Bij wisselende afvoer wordt door middel van het plaatsen of verwijderen van schuiven de afvoer zo geregeld dat het stuwpeil gehandhaafd wordt. Dit is ook van belang voor het Maas-Waalkanaal omdat de waterstand in dit kanaal afhankelijk is van het stuwpeil van Grave.

De sluizen
Om de scheepvaart doorgang te verlenen als de stuwen geplaatst zijn, was het noodzakelijk om langs de stuw een sluis te bouwen. De eerste sluis is uit dezelfde tijd als de stuw (1929), omdat deze oude sluis niet meer voldeed aan de eisen van de steeds verder toenemende scheepvaart werd in 1974 een nieuwe, tweede sluis in bedrijf genomen. Ongeveer 17.000 schepen worden per jaar geschut, zowel beroeps- als recreatievaart.

Foto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizenFoto Brug, stuw & sluizen
Brug, stuw & sluizen