Lezing "De Zuiderwaterlinie"

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de diverse waterlinies die ons land gekend heeft. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave, onderdeel van de Zuiderfrontier van Zeeuws-Vlaanderen tot Nijmegen. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde (en markeert nog steeds) ook een landschappelijke en culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, droog en nat, protestant en rooms-katholiek, calvinistisch en bourgondisch. Een belangrijke rol in die interessante Zuiderwaterlinie speelde de vesting Grave, eeuwenlang een van de belangrijkste vestingen van de linie. Hoe werd die vesting uitgebouwd, welke rol speelde het water in de verdediging? Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang onbekend? Wat is er nu nog van te zien en te beleven? Al die aspecten komen aan de orde tijdens de lezing van Jos Cuijpers op 19 juni 2023.

Evenement tijdlijn