Lezing over Water- en moerasvogels bij Kinderboerderij Buiten-Gewoon

Voor wie de watervogels in Grave en directe omgeving beter wil leren kennen organiseert IVN Grave een interessante lezing. In deze lezing komen onder meer futen, aalscholvers, zwanen, eenden, zaagbekken, rallen en bleshoenders voorbij.  Allemaal vogels die in de buurt van Grave voor (kunnen)komen. De lezing wordt gehouden op dinsdag 12 november in het buitenhuis van kinderboerderij ‘Buiten-Gewoon’. Aanvangstijd is 20.00 uur.

Bij natuurliefhebbers staan water- en moerasvogels vaak wat minder in de belangstelling, terwijl het toch heel interessante vogels zijn. IVN-Grave heeft gemeend dit soort vogels eens een keer wat meer op de voorgrond te moeten plaatsen en doet dit middels een lezing.

In deze presentatie gaat Gerard Compiet wat dieper in op de specifieke leefwijze en een daartoe aangepaste lichaamsbouw van water- en moerasvogels. Zo is hun lichaam soms bootvormig waarbij de poten naar achteren zijn geplaatst. De tenen zijn vaak groot, gelobd of van zwemvliezen voorzien. Voorts wordt aandacht besteed aan andere veldkenmerken, aan geluid, voedsel, (balts)gedrag, paring, broedgedrag, verzorging van de jongen, predatie, trekgedrag en aantalsontwikkeling.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Lia Lobel 0486-475388 of lobelia@home.nl. Deelname kost €3,-.

 

Over IVN

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen ze door de natuur in de harten van mensen te brengen. IVN Grave, één van de 170 (vrijwilligers-)afdelingen, laat jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Ze doet dat door het organiseren van natuuractiviteiten, lezingen, jeugd- en jongerenactiviteiten, voorlichting op scholen enz.. Kijk voor uitgebreide informatie op de website.

Evenement tijdlijn